UCY-Medical School

Place:Cyprus

International Architectural Competion,

3rd Prize

Project team

Architect: Theoni Xanthi
A.D. Consultant: Thodoris Androulakis

Collaborators:
Spiros Yiotakis
Margarita Zakinthinou-Xanthi
Kyriaki Gardeli

Working team
Christos Tatoudakis, Zoe Tsounidou, Varvara Stilnopoulou, Pinelopi Pappa, Rosa Konstantinidou, Nikoleta Zakinthinou-Xanthi

Engineering Consultants:
Stratos Efstratiadis, Kostas Georgakopoulos, Spiros Tsantes, Kalliopi Mormori

Year: 2015