Ell Kat 142 Exofyllo-sm
Ell Kat 142 p98-sm
Ell Kat 142 p99-sm

Ελληνικές κατασκευές #142 _ 2009