1
2
3
4
5
6

Κατοικία στην Ν. Κηφισιά

Τόπος: Αθήνα, Ελλάδα
Έτος: 2008
Εργοδότης: Α. Γιάγκος
Επιφάνεια: 385 m²

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:

Θ. Ξάνθη,

Γ. Ζακυνθινός,

Θ. Ανδρουλάκης

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Α. Γιάγκος

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

Ν. Δημητρακόπουλος

Πρόκειται για μία μονοκατοικία που διατάσσεται σε δύο ορόφους. Στο ισόγειο βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι ενώ στον όροφο τα υπνοδωμάτια.
Το οικόπεδο είναι μικρό, γωνιακό και η κατοικία τοποθετήθηκε στο δυτικό όριό του προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος υπαίθριος χώρος.Πραγματοποιούνται δύο αυλές μια κατά τον Βορρά που αποτελεί την προέκταση της κουζίνας και του
καθημερινού καθώς και ένας γωνιακός, αύλειος, νοτιοανατολικός χώρος στον οποίο στρέφεται το καθιστικό.

Μια μεταβατική ζώνη διατάσσεται ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό δημιουργώντας στο ισόγειο και στον όροφο ημιυπαίθριους και ένα μικρό
διώροφο αίθριο προκειμένου να παραλάβει προστατευμένα την υπαίθρια ζωή.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί ένα ήπιο φίλτρο από στεγάσματα ή
περσίδες επιτρέποντας ή αποτρέποντας τον ήλιο και διαμορφώνει ταυτόχρονα την όψη προς τον κύριο δρόμο.

Ο χώρος του κλιμακοστασίου απολήγει σε διάφανη αναφωτίδα αποτελώντας μια ‘καμινάδα’ φωτισμού, αερισμού και δροσισμού.