0_Cover
1_BANK
4_BANK-sm
3_BANK
4_BANK
9_BANK-sm
10_BANK-sm
11_BANK-sm
12_BANK-sm
13_BANK-sm
6_BANK-sm
7_BANK-sm
8_BANK-sm
14_BANK-sm
15_BANK-sm
16_BANK-sm
18_BANK-sm
19_BANK-sm
20_BANK-sm

Νέα Γραφεία Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Συμμετοχή σε Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Τόπος: Λευκωσία, Κύπρος
Έτος: 2012
Εργοδότης: Coop Bank
Επιφάνεια: 10.208 m²

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:

Θ. Ξάνθη,

Γ. Ζακυνθινός,

Θ. Ανδρουλάκης,

Γ. Αγγελάκος

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:

Π. Μανώλης, Γ. Αστερίδης

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Σ Γιωτάκη, Σ. Καλέα, Ε. Καραβίτη, Μ. Κυρίτση, Α. Τζίμα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ:

Κ. Πολυχρονόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η/Μ:

Β. Κολοβός

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

– ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ:

Λ. Λαμπροπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ:

Θ. Νιαουνάκης – MSc in Acoustics

Στόχος της πρότασης είναι ένα βιώσιμο κτίριο με διττό χαρακτήρα, που θα ενσωματώνει και θα προβάλλει στο δημόσιο χώρο τόσο τη συνεκτική οργανωτική δομή του αστικού κτιρίου, σε συνδυασμό με έναν δυναμικό εταιρικό συμβολισμό, όσο και την εικόνα ενός πολύπλευρου οργανισμού που ανοίγεται και συμμετέχει ενεργά στις καθημερινές θεσμικές – οικονομικές αλλά και στις πολιτιστικές διεργασίες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η γενική φιλοσοφία του σχεδιασμού ενστερνίζεται την αντίληψη, που θεωρεί ότι οι εργασιακοί χώροι δεν “εγκιβωτίζουν” απλά τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία ενός πολύπλευρου εργασιακού “οικοσυστήματος”, εμπλουτισμένου σε εναλλακτικές χρήσεις και εικόνες, επιδιώκοντας την επαναθεσμοποίηση του χώρου εργασίας ως χώρου αναβαθμισμένης δημιουργικότητας.

Αναζητήθηκε λοιπόν μια σύνθετη δομή, που θα εξασφαλίζει μια ποικιλία εναλλασσόμενων και συλλειτουργικών χώρων, που θα διευρύνουν και θα εμπλουτίζουν το εσωτερικό περιβάλλον αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον της πόλης.

Η χωρική δομή του κτιρίου συγκροτείται από ένα συνεργαζόμενο “διπλό S”.

Το πρώτο “S” συντάσσεται καθ’ ύψος και ξεδιπλώνεται παλλόμενο στο μήκος της λεωφόρου. Διαρθρώνεται από ένα τεθλασμένο φορέα, που διαμορφώνει ένα ζεύγος “πλήρους” και “κενού” όγκου. Στο πλήρες τμήμα, με μορφή δοχείου, διατάσσονται οι γραφειακοί χώροι ενώ ο “κενός” όγκος διαμορφώνει ένα κατακόρυφο αίθριο – έναν πολυεπίπεδο ανοιχτό χώρο αναφοράς – που ενσωματώνει και προβάλλει τις εισόδους, τις πολιτιστικές χρήσεις και τους χώρους αναψυχής εργαζομένων και επισκεπτών.

Δημιουργείται έτσι μια αμφίδρομη και αλληλο-τροφοδοτούμενη σχέση πλήρους και κενού, καθώς οι όροφοι των γραφειακών ορόφων εκβάλλουν και εκτονώνονται στο εκτεταμένο και πολυεπίπεδο lobby, που φιλοξενεί σε στάθμες – πατάρια όλες τις χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής, φιλοδοξώντας να αναβαθμίσει το εργασιακό περιβάλλον και τη δημόσια εικόνα του κτιρίου.

Το δεύτερο “S”, συντάσσεται οριζόντια στο επίπεδο της κάτοψης, από τη χαμηλή ΒΔ πτέρυγα γραφείων – που αγκαλιάζει την πίσω πλευρά κλιμακώνοντας τη σχέση με την περιοχή της χαμηλότερης δόμησης – και παράγει με τις συστροφές του δύο αίθρια. Το στεγασμένο ηλιακό αίθριο του τραπεζικού καταστήματος και το ανοιχτό αίθριο-κήπο του Συνεδριακού κέντρου. Στην αγκαλιά των δύο συμπλεκόμενων τμημάτων “φωλιάζει” η Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η συμπλοκή των δύο τμημάτων και η αλληλουχία των κατακόρυφων και οριζόντιων αιθρίων που παράγει, γίνονται η βάση για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου, εξασφαλίζοντας το εσωτερικό μικροκλίμα και την ενεργειακή αποδοτικότητα.