Διακρίσεις Έργου

ΕΤΟΣΤΙΤΛΟΣΔΙΑΚΡΙΣΗ 
2012Πολιτιστικό Κέντρο Μαραθώνα
Μεταξύ των 10 καλύτερων μελετών 2009 – 2011
xza-award
ΔΟΜΕΣ – Διεθνής Αρχιτεκτονική Επιθεώρηση
2011
Αποκατάσταση και Χρήση Ανατολικού Νεωρίου στο Λιμάνι του ΗρακλείουΜεταξύ των 10 καλύτερων μελετών 2008- 2010
xza-award
ΔΟΜΕΣ – Διεθνής Αρχιτεκτονική Επιθεώρηση
2010
Πολυκατοικία στο Μετς, Αθήνα
Μεταξύ των 10 καλύτερων μελετών 2007 – 2009
xza-award
ΔΟΜΕΣ – Διεθνής Αρχιτεκτονική Επιθεώρηση
2010
Δύο Κατοικίες στο Ν. Βουτζά, Αττική
Μεταξύ των 10 καλύτερων μελετών 2007 – 2009
xza-award
ΔΟΜΕΣ – Διεθνής Αρχιτεκτονική Επιθεώρηση
2007
Διαμόρφωση Χώρου Αφετηρίας Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου
Επίσημη Ελληνική Συμμετοχή στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ίδρυματος Mies van der Rohe
xza-award
Ίδρυμα Mies van der Rohe | Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύγχρονη Αρχιτεκτονική 2007
2005
Διαμόρφωση Χώρου Αφετηρίας Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου
Α’ Βραβείο. Αρχιτεκτονικής Δημόσιου Ανοικτού Χώρου και Τοπίου “Δημήτρης Πικιώνης”

xza-award
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ)
2004
Διαμόρφωση Χώρου Αφετηρίας Κλασσικού Μαραθώνιου Δρόμου
1 από τα 4 καλύτερα δημόσια έργα τις περιόδου 2000 – 2004
xza-award
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΙΑ) | Βραβεία 2004