ALE_Render-04_GenikiApopsi
ALE_Render-16_NightViewAbove
ALE_Render-01_ApoPsila
ALE_Render-05_KatopsiYlika
ALE_Render-12_KatopsiPaidikiXara
ALE_Diagram-01_AnalisiPolis
ALE_Diagram-02_DiagrammaTomis
ALE_Diagram-03_DiagrammaAeiforias
ALE_Diagram-04_DimosioKoinoktito
ALE_Drawing-01_Topografiko1
ALE_Drawing-02_Plan1
ALE_Drawing-07_Axonometric
ALE_Render-03_BalconyView
ALE_Render-02_Entrance
ALE_Drawing-05_SectionEgkarsia1
ALE_Diagram-09_FiteuseisAstikoPrasino
ALE_Render-07_PezodromioParko
ALE_Diagram-08_DimosioKoinoxristoKoinoktito
ALE_Render-10_Cafe
ALE_Diagram-05_MultiplyUmbrellas
ALE_Diagram-13_KataskeuastikiStegastrou
ALE_Drawing-06_Fiteusi
ALE_Render-14_Eisodos
ALE_Render-13_Parko
ALE_Render-15_Parko
ALE_Render-18_NightViewPaidikiXara
ALE_Render-06_EisodosMetro
ALE_Render-08_StasiMMM
ALE_Render-17_NightViewMetro

Η ΝΗΣΙΔΑ | Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου | Νέος Σταθμός Μετρό Αλεξάνδρας

1ο Βραβείο Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών
Τόπος: Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα
Έτος: 2023
Εργοδότης: Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.
Επιφάνεια: 3.000 m²

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ:

Θεώνη Ξάνθη (lead architect),

Σπυρίδων Γιωτάκης,
Μαργαρίτα Ζακυνθινού-Ξάνθη,

Νικολέττα Ζακυνθινού-Ξάνθη,

Γεώργιος Λάριος,

Θεοδώρα Σακελλαριάδη,

Εμμανουήλ Βέλλης

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ:

Άννα-Μαρία Βισίλια

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Ζέκκος

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ:

Παρασκευή Τριβυζά

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δανιήλ Σούσσης

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Νικόλαος Ξηρουδάκης

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βασιλική Αγραφιώτου

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Θεοδώρα Μπαρτζή

 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Κώστας Ζηλεμένος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Ο ΑΞΟΝΑΣ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας αποτελεί  τη μία από τις 3 πλευρές του μεγάλου πολεοδομικού τριγώνου που ορίζει παραδοσιακά την κεντρικότητα της αθηναϊκής πόλης. Η εξάπλωση των σταθμών του μετρό – ένα νέο συνδετικό υπόγειο δίκτυο που εμφανίζεται στην οριζοντιογραφία του αστικού ιστού-,  θα διαμεσολαβήσει νέα επίκεντρα αναδιατάσσοντας τις επίσημες κεντρικότητες. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας ταυτίζεται με την ταχεία διέλευση και τους υψηλούς φόρτους, περισσότερο τέμνει παρά ενώνει τις περιοχές του φυσικού τοπίου με τις γειτονιές τους,, καθώς δεν εξελίσσονται οργανικά δημόσιοι χώροι στην έκτασή της και χρήσει ανάπλαση σε όλο το μέτωπό της.

Η νησίδα που θα εκβάλλει το μετρό, παρά την μικρή της έκταση, αποτελεί ευκαιρία ανασύστασης της σημασίας του άξονα. Σε αυτή τη διαδικασία, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σχεδιασμού- μια μεθοδολογία του αστικού χώρου, που ακολουθεί περιβαλλοντικές, ενεργειακές και βιοκλιματικές αρχές, επιτρέπει την άρση των ορίων με ανοιχτούς ελεύθερους χώρους, και ενισχύει την κοινωνικότητα των μικρότερων κέντρων και περιοχών, καθώς και την παρουσία αστικού πρασίνου, προσβλέποντας στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της πόλης.

Η ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ

Τέτοιου είδους «νησίδες» αποτελούν ενδιάμεσους χώρους της πόλης, οι οποίοι ως «παρόχθια συμπληρώματα», χώροι «εν υπνώσει», δεν έχουν ούτε ιστορικό πρόσημο, ούτε κάποια επίσημη χρήση ή ταυτότητα, μένουν στην αφάνεια. Ωστόσο, αυτές οι νησίδες συνεχίζουν να αποτελούν κτήμα της πόλης και, με τη έλευση του μετρό, καλούνται να γίνουν μικρά κέντρα, που θα συσσωρεύουν τη κίνηση, την επαφή, και τις καθημερινές δραστηριότητες. Η νέα τους ταυτότητα θα πρέπει να συνδυάζει τρεις πτυχές : το δημόσιο (δημόσια υπηρεσία του μετρό), κοινόχρηστο (κοινόχρηστος χώρος ως πάρκο – πλατεία) και κοινόκτητο που προκύπτει από την ιδιοχρησία της γειτονιάς.

Δύο είναι οι συνθήκες που οριοθετούν και επηρεάζουν την περιοχή διαμόρφωσης. Από τη μία, η βουερή ευθυτενής λεωφόρος, και από την άλλη, η παρακείμενη γειτονιά. Για αυτό και ο ρόλος της νησίδας είναι διττός· να συνδυάσει το υπερτοπικό και το τοπικό χαρακτήρα και να συγκεράσει τη μεγάλη κλίμακα της πόλης με τις κοντινότερες γειτνιάσεις. Η πρόταση στοχεύει, έτσι, τόσο στην ανάδειξη του σταθμού πάνω στον υπερτοπικό άξονα της Αλεξάνδρας, όσο και να ρυθμίσει τις ποιότητες του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, επιτρέποντας να συνυπάρχουν οι συνέχειες του αστικού πρασίνου μαζί με τις δραστηριότητες της καθημερινότητας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πρότασης είναι συνυφασμένος με τον περιβαλλοντικό.  Προτείνονται η ανάπτυξη πράσινων δικτύων, η ενίσχυση των φυτεύσεων στην Λ. Αλεξάνδρας (συστηματική φύτευση ενδιάμεσης νησίδας και διπλή φύτευση στο μέτωπο των πλευρικών πεζοδρομίων), η χρήση ΜΜΜ και ποδήλατου (με περιορισμό των λωρίδων αυτοκινήτου 3.00μ αντί 3.50μ. και με τη διαπλάτυνση λεωφορειολωρίδας για ένταξη ζώνης ποδηλατοδρόμου)  και, η σύνδεση περιοχών για την προαγωγή της κοινωνικής κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η αναμόρφωση του άξονα της οδού Θερειανού με σκοπό τη σύνδεση της διαμόρφωσης με την πύλη του Πεδίου του Άρεως, με ενέργειες όπως η διαπλάτυνση και φύτευση του βόρειου πεζοδρομίου της αλλά και τη διαμόρφωση κεντρικής νησίδας για φύτευση και οργανωμένη στάθμευση οχημάτων. Ακόμα, προτείνεται να διευκολυνθεί η προσπέλαση στη διαμόρφωση από και προς το λόφο Φινοπούλου, του Στρέφη και της περιοχής του Γκύζη, με σχετική διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και συστηματική γραμμική φύτευση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – 4 ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ως χωρικά και αστικά εργαλεία της μικρής κλίμακας, χρησιμοποιούνται: 1. οι τρεις διαβαθμιζόμενες ζώνες  αυτή του«μητροπολιτικού»  πεζοδρομίου μεγάλης κυκλοφορίας, του πάρκου και του πεζόδρομου, 2. το στέγαστρο τριών τυπολογιών, ως εργαλείο σύνταξης κανόνα αστικής ομοιογένειας και οδηγό για τη μετάβαση από την υπερτοπική κλίμακα στη τοπική, 3. οι μικρότεροι τόποι συμπερίληψης, ανοιχτοί και προσβάσιμοι, που αναφέρονται σε όλες τις ηλικίες και κοινωνικές ομάδες και επιτρέπουν την πολυλειτουργικότητα (ανάπαυλα, άθληση, αναψυχή, παιχνίδι), και 4. ο αστικός εξοπλισμός και δημόσιες υποδομές.

ΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

Πρωταγωνιστικό στοιχείο αλλά και μεθοδολογικό εργαλείο της πρότασης είναι το στέγαστρο, που σχηματοποιείται με μία οικονομία χειρισμών. Σε αστικό επίπεδο λειτουργεί ως αναγνωρίσιμο συμβάν, χωρίς να επιβάλλεται στην πόλη με ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία · υφαίνει τον ιστό, τον χρωματίζει, τον σκιάζει και πολλαπλασιάζει τη δυναμική του, σημαίνοντας ταυτόχρονα τις εισόδους στο μετρό, τις στάσεις των ΜΜΜ ή τους καθιστικούς χώρους.

Τοποθετείται είτε γραμμικά, είτε ανά ομάδες, με πολλαπλές δυνατότητες, σχηματίζοντας μικρότερους ή μεγαλύτερους τόπους αναφοράς. Η επανάληψη της μονάδας επιτρέπει την προσαρμογή στις κλίσεις του υπό διαμόρφωση χώρου. Αποτελεί ένα συντακτικό κανόνα αστικής ομοιογένειας καθώς γίνεται οδηγός, κανάλι σύνδεσης με κοντινότερα περιβάλλοντα (πάρκα – πλατείες, ροές κίνησης) ή και ένα αστικό εργαλείο σύνδεσης ευρύτερων περιοχών.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η πρόταση βασίζεται στο βιοκλιματικό σχεδιασμό της διαμόρφωσης, δίνοντας έμφαση στην οικονομία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων -του αέρα, του νερού και του ήλιου-, την ανασύσταση φυσικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση προσανατολισμού για την επίτευξη φυσικού δροσισμού και σκιασμού.

Το στέγαστρο, με τη σκίαση και την επικάλυψή του, είτε με ηλιακό φωτοβολταϊκό πάνελ (solar umbrella), είτε με τη δυνατότητα εξάπλωσης αναρριχητικού φυτού, συμμετέχει πρωταγωνιστικά στον ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό του χώρου, ενισχύοντας την ποιότητα του μικροκλίματος της διαμόρφωσης.

ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΦΥΤΕΥΣΗ

Η επιλογή υλικών που επιτρέπουν τις διαπνοές και την απορρόφηση υδάτων, η εντατική φύτευση ψηλών δέντρων τα οποία επιτρέπουν στον αέρα να διαπεράσει τα χαμηλότερα στρώματα του αστικού πάρκου, συμβάλλουν στο φυσικό δροσισμό και στην αποφυγής του φαινομένου της θερμικής νησίδας, ενώ συγχρόνως διατηρούν τη βιοποικιλότητα της πανίδας και της χλωρίδας.

Η αρχιτεκτονική του τοπίου και της φύτευσης ακολουθεί, εντείνει και πλουτίζει τη χωρική λογική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Στηρίζεται στις αρχές της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας της μεσογειακής βλάστησης. Πρόταγμα αποτελεί η οικονομία των πόρων, η ανθεκτικότητα των ειδών και η χαμηλή συντήρηση.

Συμπερασματικά, ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός της πόλης με τους νέους σταθμούς μετρό μπορεί να γίνει και αφετηρία επαναπροσδιορισμού της. Ας σημειωθεί ότι:

– η πόλη αυτή μαζί, με την οικονομία μέσων, χρειάζεται φροντίδα. Εννοείται ότι είναι ένα ευρύτερα πολιτικό, θεσμικό και παιδευτικό θέμα η σχέση του κατοίκου με το δημόσιο χώρο και κρίνεται κάθε φορά σημαντικό το θετικό πρόσημο συνάντησης και η έννοια που εγκαθιδρύεται για τις δομές στην πόλη και τα αστικά τοπία.

– η πόλη χρειάζεται και επανα-προσλαμβάνουσες ερεθισμάτων, και τα στέγαστρα στην επανάληψή τους διαγράφουν ένα αχνό αστικό γλυπτό πάνω στη γραμμικότητα του άξονα της Αλεξάνδρας. Εκτός του ότι οφείλουν να σημάνουν, να στεγάσουν και να εξοπλίσουν το δημόσιο χώρο, μπορεί να συμμετάσχουν στην εναλλαγή του βιώματος μιας επιτελεστικής καθημερινότητας, να φωταγωγηθούν τις επίσημες μέρες, να φιλοξενήσουν μία έκθεση ή ένα αστικό συμβάν και να συνδεθούν με διακριτές μνήμες και νέα αστικά βιώματα.